Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru na e-shope: www.divazo.cz:

Spotrebiteľ má podľa zákona právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 dní bez udania dôvodu.

Podľa zákona č. 89/2012 Zb., § 1832 ods. 3 nemáme povinnosť znášať náklady na prepravu vráteného tovaru.

Látky boli strihané podľa požiadaviek zákazníka, preto nemožno látku vrátiť bez udania dôvodu, kvôli nevyhovujúcej farbe, vzoru...

Ak je látka/tovar poškodený jedná sa o reklamáciu. V tom prípade postupujte podľa pokynov >>>TU.

 

Tovar je potrebné zaslať na našu korešpondenčnú adresu:

Ing. Daniela Baľáková - Divazo

Suchá Hora 208,

02713 Suchá Hora,

Slovensko

 

POZOR: Prosíme o odoslanie celého obsahu objednávky, a teda aj darček, ďakovný list a originál, poprípade kópiu faktúry! Tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil!

Formulár na odstúpenie od zmluvy >>> TU.